Back

ŠKOLA U PRIRODI

 

Ritam života, želja za nečim novim ili avanturom tjera sve veći broj ljudi na istraživanje novih horizonta. Na žalost zbog neznanja i loše pripremljenosti ne mali broj osoba tom prilikom i nastrada. Projekt škola u prirodi je osmišljen kao suzstavna edukacija, posebno mlađih naraštaja, tjekom koje bi se na ciljane skupine prenijela znanja i vještine. Temeljne jedinice: Osnove orijentacije, Kretanje i boravljenje u prirodi, Osnove flore i faune i Osnove meteorologije. Svaka od tematskih jedinica se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela. Za sudjelovanje u programu sudionik dobija diplomu. Svaki polaznik škole se evidentira u datoteku udruge te ga se potiče na daljnju edukaciju i sudjelovanje u projektima očuvanje i zaštite okoliša.

 
  © Copyright 2007. Gorska patrola - Sva prava pridržana.  |  Powered by i.brcic@vip.hr