Back

JEDNO DRVO ZA JEDAN OSMIJEH

 

Šume i devastacija drvene mase je zasigurno jedan od najvećih izazova sutrašnjice. Neadekvatno i nekontrolirano izuzimanje drvne mase ostavlja breme sve ubrzanijeg zagađenja. Odluke pojedinih vlada o smanjenju zagađivanja okoliša i pravilnijim gospodarenjam ne garantira nikakav pomak. U suradnji sa Hrvatskim šumama i po njihovim naputcima pozvali bi smo naše članove i svekoliko građanstvo da nam se pridruže u sadnji novih nasada. Pod slogom Jedno drvo za jedan osmijeh krila bi se zapravo volonterska akcija pošumljavanja kako bi smo budućim naraštajima ostavili u naslijeđje zdravlje. Akcije mogu biti trajnoga karaktera i podrazumijevaju uključivanje donatora i sponzora kao nositelja troškova a sadni materijal bi osigurala šumarija. Projekt je izuzetno interesantan jer osim ekološkog karaktera ima snažan sociološki efekt. Ponos koji bi imao svaki pojedinac sudionik kao i efekti iz sudjelovanja u stvarno vidljivom dijelu kao i sama opuštajuća atmosfera pučke zabave osigurala bi ovom projektu blistavu budućnost. Neizostavno je ne spomenuti same škole i školske ustanove koje bi u svoj program ovaj projekt mogle prihvatiti kao dio nastave i izvan nastavnih aktivnosti.

 
  © Copyright 2007. Gorska patrola - Sva prava pridržana.  |  Powered by i.brcic@vip.hr