Back

EKO ili ZELENI TELEFON

 

Zamišljen je kao pilot projekt koji bi trebao saživiti i biti neprekidno u funkciji dojave građana o bilo kakvim promjenama, incidentima i zahvatima u prirodi. Po dojavi ista se ima dostavljati nadležnim institucijama. U slučaju nužde hitne intervencije udruga bi se i sama ukljucivala u istu.  Sa projektom je nužno upoznati sve strukture županijskih i građanskih institucija kao i MUP, Vatrogasce, Hitnu pomoć. Zbog svoje izuzetne važnosti kao i opsežnosti projekt iziskuje stručno misljene kao i i pomoć zainteresiranih. Projekt iziskuje neprekidni angažman operatera, operativne prostorije, telefonske linije i opremu. jednom po pokretanju projekta isti bi godišnje «koštao» oko 180 000 kuna. Projekt predviđa 6 osoba - operatera koji bi se izmijenjivali na dežurstvima od kojih bi se 2-3 tretirali kao profesionalci a ostali kao volonteri. Pojekt bi se mogao i djelom i samofinancirati , npr kroz tel. liniju, prodaju dijela web stranice i naplatom za intervencije. Projekt podrazumijeva proširivost djelovanja kao i razvoj u smislu zadovolji i neke druge institucionalne potrebe u skladu sa naputcima o zaštiti okoliša.

  © Copyright 2007. Gorska patrola - Sva prava pridržana.  |  Powered by i.brcic@vip.hr